اخبار موسسات

اخبار قرآنی

مراحل درخواست پلمپ دفاتر تجاری در پورتال اداره ثبت شرکت ها

مراحل درخواست پلمپ دفاتر تجاری در پورتال اداره ثبت شرکت ها اولین اقدام جهت درخواست پلمپ دفاتر تجاری، مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir ) قسمت پلمپ دفاتر تجاری) است. در صورتی که متقاضی پلمپ دفاتر، شخص حقوقی... ادامه مطالب

Support By See5